All grafikk kan gjenbrukes (med formål om å senke hastigheten!)

All grafikk kan gjenbrukes (med formål om å senke hastigheten!)