SENK…farta

30

Slapp av!
Du skal få kjøre bilen din,

bare litt saktere…

Det som ikke går så fort er hvordan politikere og byråkrater tenker og planlegger for et tryggere og triveligere byrom. Det må flere til for å skape en bedre opplevelse langs våre felles veier. Og det er så enkelt, Senk Farta! Så hvorfor er det så vanskelig å sette ned hastigheten der folk flest ferdes?


Et bytte av skilt koster noen tusenlapper og utgjør en enorm forskjell i bybildet. Alle tjener på det!

Sykkelvei koster 100.00’ner (noen ganger millioner) og tar lang tid å bygge. Ingen vinnere å spore.

Senk Farta er ikke støttet avAlt for lenge har bilen blitt prioritert, men det er i ferd med å endre seg og det er på høy tid. Vi kommer til å se i bakspeilet og riste på hodet, det tok for lang tid!


Sunn fornuft

Alt du trenger å vite… for å senke
hastigheten din.


Senk farta nå!

Støy

Ved å redusere hastigheten fra 50km/t til 30 reduseres opplevd støy med 100%!

Støv

Det begregnes at norges bilpark forårsaker 3 tonn med partikkel forurensning i året! Dette er fra bildekkslitasje og asfaltunderlag.

Sikkerhet

Sjansen for å overleve ved påkjørsel i 30km/t er 90% større enn ved en 50km/t hastighetsgrense.

PROCESS

All the knowledge and tools to become an expert in something. For life.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

“Hvor mye er det verdt…
1 MINUTT OG 26 SEKUNDER?”
Fotgjenger og pappa

Ved å senke hastigheten fra 50km/t til 30km/t “taper” du 1 minutt og 26 sekunder, men vi VINNER et trivligere nærområde, hvor de som går, sykler, leker og venter på bussen får det mye bedre!

Sunn fornuft*

5 ting du kan tenke på neste gang du sitter i kø i bilen din:

1. Miljøfaktorer:

Å gå, sykle og bruke offentlig transport plasserer ofte individer i nærmere fysisk nærhet til andre sammenlignet med å kjøre bil. Denne økte nærheten kan lette hyppigere sosiale interaksjoner, rett og slett fordi folk er mer sannsynlig å komme i kontakt med hverandre.

2. Delte Erfaringer:

Offentlig transport skaper spesielt et delt miljø hvor folk opplever de samme forholdene (f.eks. overfylte tog, forsinkelser). Delte erfaringer kan være en katalysator for samtale og interaksjon.

3. Engasjement i Samfunnet:

Å gå og sykle kan øke en persons engasjement i sitt lokale samfunn. Disse transportmåtene innebærer vanligvis lavere hastigheter og mer direkte ruter gjennom nabolag, noe som kan øke sjansene for å stoppe for å slå av en prat med naboer eller delta i lokale arrangementer.

4. Stress og Humør:

Å kjøre, spesielt i trafikk, kan være stressende og kan negativt påvirke humør og åpenhet for sosial interaksjon. I kontrast kan fysisk aktivitet som å gå og sykle forbedre humøret på grunn av frigjøring av endorfiner, noe som potensielt kan gjøre individer mer mottakelige for sosiale interaksjoner.

5. Livsstil og Personlighetssammenhenger:

Det kan være korrelasjoner (men ikke nødvendigvis årsakssammenhenger) mellom å velge visse transportmidler og andre livsstilsvalg eller personlighetstrekk. For eksempel kan individer som verdsetter miljømessig bærekraft foretrekke sykling eller offentlig transport og også være mer samfunnsorienterte, noe som kan få dem til å virke mer vennlige eller åpne.

30

Klar, ferdig… GÅ!

det er ikke forsent å slippe gassen

Sjekk senkfarta.no… Sunn fornuft!

Del

(Det er ikke mulig å sende mail eller dele kommentarer på denne siden grunnet dårlige erfaringer med hissige og egoistiske bilførere… det finnes nok av ekkokammer der ute du kan spy ut avgassene dine)