Glem sykkelveier!!! Reduser hastighet med skilt…

Sykkelvei koster 100.00’ner (noen ganger millioner) og tar lang tid å bygge og enda mer natur forsvinner. Ingen vinnere på det.

Et bytte av skilt koster noen tusenlapper og utgjør en enorm forskjell i bybildet. Bruk sunn fornuft… Alle tjener på det!

Alle byer og tettsteder i norge bør ha en øvre fartsgrense på 30 km/t

På en 2 km strekning vil en reduksjon fra 50-30 km/t ta 1 minutt og 26 sekunder lenger tid å kjøre.

Denne enkle endringen vil gjøre nærmiljø og sikkerheten til de som ferdes til fots og sykkel mye, MYE bedre!

Du som synes dette høres skrekkelig ut, vil bli overrasket over hvor fort du vil venne deg til dette nye kjøremønstret.

3 gode grunner til å senke hastigheten

Det er mange flere enn disse 3, men det er de som kanskje kan få deg som kjører bil til å tenke om, ditt forhold til fart og bilkjøring…

Trafikkulykker

9000 ulykker årlig, 40.000 behandles på sykehus.

Støy

Over to millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt nivå der de bor

Støv og forurensing

Eksponering for svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død.

Opplagt kanskje,
men det må repeteres!
Ved påkjørsel i 30 km/t er det 90% sannsynlig at du overlever!

Argumenter for 30 km/t

  • Færre ulykker.
  • Mindre støy.
  • Redusert svevestøv og partikler.
  • Trivligere bybilde
  • Fler barn går til skolen
  • God helse
  • Bedre trafikkflyt
  • Fremmer bærekraftig transport

Argumenter for 50 km/t