Senk Farta! er et nærmiljø initativ på Kråkerøy. Møllerodden velforeningen og Grusbanen Vel har gått sammen om å fronte et nytt kjøremønster på Kråkerøyveien. Vi ønsker å gjøre denne strekningen tryggere og mer miljøvennlig. Farten skal senkes til 30km, vi ønsker flere overgangsfelt og fartsdumper.

Strekningen på 2 km har kun 5 fotgjengeroverganger. De er spredt ujevnt utover og flere steder hvor man naturlig ønsker å krysse veien finnes det ikke oppmerkede gangfelt. Vi har over flere år sett en økning av trafikken og ny tunnel under …fjellet legger tilrette for mer trafikk mot Hvaler og gir uholdbar trafikkavvikling. Nå ønsker vi at fotgjengere og sykelister blir prioritert og får sitt trygge og flotte nærområde tilbake.

senkfarta_tall_poster