Biltrafikk bråker, det er det ingen tvil om, ikke før bilparken er elektrisk vil vi slippe å leve med denne støyen. Langs Kråkerøyveien (noen hus ligger mindre enn 1,5 meter fra veikanten) er det over 100 boliger som opplever denne støyen hver dag. Ved å senke hastigheten fra 50 km/t til 30 km/t halveres støynivået. 50% reduksjon i støy vil bety mye for menneskene som bor og ferdes langs Kråkerøyveien.
[one_half]
hoylyd
[/one_half] [one_half_last]
lavlyd
[/one_half_last]

Beregningene er hentet fra Støyforeningen.